Růst:

 

Proč stromy Paulownií rostou tak rychle ?
Stromy mají obrovskou listovou plochu,fotosyntéza  je velmi efektivní při přeměně oxidu uhličitého a vody.

Paulownia kmen dřevo

Existuje mnoho růstových faktorů podílejících se na zvyšování produkce jako například : klimatické podmínky,kvalitní pozemek,dostupná vlhkost, délka vegetačního období, genetika atd. Z jakéhokoliv druhu dřeva lze získat jen tolik dřevní hmoty, kolik do něj slunce v rámci fotosyntézy vloží.

V našich klimatických podmínkách je růst částečně omezen,a to především v prvním roce.

Paulownia má přímý vztah mezi průměrem růstu a bočním vývojem výhonků a následné velikosti koruny. Růst  je přímo určený velikostí koruny !

Může pak produkovat více čí méně dřevní hmoty.

 

 

Ztráta růstu je v pořádku, pokud vede k žádoucímu růstu (maximální výšku a minimální průměr růstu získáme, když máme minimum bočních výhonků).

Růstové podmínky korun stromů se výrazně od sebe liší dle druhu.A to až o 50% ( široká koruna,úzká až střední koruna )

 

Paulownia roste rychleji na méně větrných nebo chráněných místech ,důležitá je i nadmořská výška.

Je třeba si uvědomit , že čím výše rostlina roste ,tím je kratší vegetační období, a proto bude méně růst.

 

Růst by měl být rychlý a nejrychlejší během prvních dvou fází. Třetí fáze je, když dřevo roste  pro budoucí využití.

Vedení druhé a třetí fáze může být z velké části založeno na prořezávání . Úspěšné řízení růstu je založeno na správném prořezávání postranních pupenů a výhonků.

 

Růst Paulownií :

K produkci stavebního materiálu dorůstá při správném řezu nejdříve šestým rokem.

Na dřevo nejvyšší kvality může růst až desítky let.

Jako palivové řezivo,kulatinu- lze sklízet třetím rokem,ale největší přírůstky jsou čtvrtým a pátým rokem.

Štěpka ( biomasa ) každým rokem.

Sklizeň,obmytí - je dobré nejlépe provádět mimo vegetační dobu.

 

Vytváření kořenového systémucelý vývoj kořenového systému je klíčovým faktorem pro strom, nadzemní část roste pomalu a postupně zrychluje. Zde je rozdíl mezi sazenicí a jednoletým kořenáčem.V této fázi je důležitá zálivka, (přihnojení).

 

Rychle rostoucí období ( primární ) -  silný růst vegetativních částí (rythmic),zejména růst výšky přichází do intenzivní fáze.V této fázi růstu je třeba podpořit rostoucí schopnost Paulownie.

                                                            

Průměr růstu ( sekundární )  - po rychle rostoucím období, se růst výšky zpomaluje.Kmen zesiluje a koruna se rozšiřuje pro vyšší intenzitu slunečního svitu.

 

Strom - 

dospívající   - v růstové fázi nastávající kmenoviny
dospělý -   v růstové fázi vyspělé kmenoviny, který dosáhl mýtní zralosti
zralý -  z kvalitativně a kvantitativně produkčního hlediska vhodný k obnově, u něhož vrcholí (průměrný) roční hodnotový přírůst,porost ve stadiu mýtní zralosti                  

 

Kmenovina 

vyspělá -  je růstovou fází kmenu  nepřesahující však fyziologickou zralost stromů. Jde o růstově ustálený strom s hodnotovým přírůstem.
přestárlá - je poslední růstovou fází kmenoviny přesahující fyziologickou zralost stromů.Jde o porost s velmi mírným až nulovým přírůstem.