Ochrana autorství fotografií ,textů a videí

 

Ochrana autorství fotografií

Všechny námi vytvořené originální fotografie jsou chráněny digitálním razítkem . Jakákoliv úprava, jako například zkopírování,  oříznutí, zmenšení, printscreen, digitální razítko  neodstraní.

 

Ochrana autorství textů

Všechny námi vytvořené texty jsou naším autorským dílem a jsou chráněny zákonem. Proto vás žádáme a doporučujeme vám, abyste žádným způsobem autorské texty  bez našeho svolení nepoužívali.

 

Ochrana autorství videí

Všechny námi vytvořené originální videa jsou chráněny autorským dílem.